ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమినరీ పరీక్ష సిలబస్

                   గ్రూప్‌-1, ప్రిలిమినరీ పరీక్ష సిలబస్‌                                  పేపర్‌-1, జనరల్‌ స్టడీస్‌                       మార్కులు: 120    ప్రశ్నల సంఖ్య: 120    సమయం: 120 నిమిషాలు ఎ. చరిత్ర, సంస్కృతి సింధూ … Read more